Wolontariat 2015 – 2018

 Święto wolontariuszy

Od 1997 roku dzień 5 grudnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tego dnia w wielu miejscach, gdzie działają wolontariusze, organizowane są spotkania będące podziękowaniem za ich trud i poświecenie drugiemu człowiekowi.
Wolontariusze Klubu Ośmiu wraz z opiekunem mgr Marzanną Zawadzką – Ciępką i panią dyrektor prof. Elżbietą Zapałą udali się tego dnia na Uniwersytet Opolski. Wraz z nimi pojechali zaproszeni przedstawiciele szkół gimnazjalnych powiatu prudnickiego.
Na miejscu zostaliśmy powitani przez dyrektora uczelni pana profesora Zenona Jasińskiego, który złożył nam najszczersze życzenia i podziękował za to, co robimy, bo jest to – jak się wyraził – niezwykle ważne. Kolejny punkt spotkania należał do wolontariuszy. Wszyscy zaśpiewali hymn Klubu Ośmiu „Zmieniaj świat na Tak”, po czym poprzez prezentację multimedialną przedstawili swoją działalność wolontariacką. Nastepnie mieliśmy przyjemność wysłuchania wykładu na temat uzależnień poprowadzonego przez Piotra Sasina.
Po wykładzie wolontariusze podzielili się na dwie grupy, z których jedna uczestniczyła w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Marię Zajączkowską. Tam dowiedzieli się o tym, jak można poprzez taniec pracować z dziećmi czy nawet starszymi ludźmi. Zaś druga grupa wysłuchała prezentacji dwóch studentek i prof. Piotra Sikory na temat placówek socjologicznych. Spotkania tego typu są jak najbardziej potrzebne. Jest to z pewnością ciekawa forma wymiany doświadczeń, integracji oraz zabawy.

Pomoc słabym i potrzebującym ma bardzo długie tradycje w II Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku. Działania zostały usystematyzowane we wrześniu 2002 roku. Wówczas powstała klasa pedagogiczna z elementami pedagogiki, w której został wdrożony program autorski przedmiotu ,,Wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii” mgr Marzanny Zawadzkiej- Ciępki. Z tej klasy wyłoniła się dziesięcioosobowa grupa uczniów, która zaczęła pomagać dzieciom niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w  Prudniku. Koordynatorem wszelkich poczynań wolontariuszy jest od początku  działalności p. M. Zawadzka- Ciępka. Praca była tak zaplanowana, że codziennie ktoś z grupy organizował zajęcia z tymi dziećmi. Jednocześnie sześciu innych wolontariuszy włączyło się w realizację programu ,,MÓJ CZAS DLA CIEBIE” autorstwa Haliny Krzysztofczyk,  nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku. Współpraca ta jest prowadzona do dnia dzisiejszego. Liczba wolontariuszy systematycznie wzrastała w kolejnych latach. Obecnie działa 60 uczniów pod opieką mają 30 dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu z kl. I- III. Pracują w dwu- osobowych zespołach. Spotykają się z dziećmi według ustalonego harmonogramu w jego domu rodzinnym lub w szkole,  jeżeli dom nie spełnia warunków do zajęć.

Do tej pomocy wolontariusze są fachowo przygotowani, w sposób warsztatowy, przez autora programu  i jednocześnie nauczyciela wiodącego przedmiotu.
W czasie spotkań z dziećmi prowadzą zajęcia według ściśle określonego toku w formie: gimnastyki mózgu metodą Paula Dennisona, zabaw i ćwiczeń manualnych itp., wykorzystując przy tym pomoce dydaktyczne włąsnoręcznie  wykonane. W trakcie zajęć sporządzają notatkę z obserwacji dzieci.

Pod koniec każdego semestru organizowane są spotkania ewaluacyjne i autorem programu i koordynatorem, gdzie młodzież prezentuje swoje dokonania w postaci zgromadzonych materiałów, a także rozmawia o problemach, które blokują działania wolontariusza.

W październiku 2005 r. we współpracy z  Fundacją ,, Świat na TAK” Szkolny Klub Wolontariuszy staje się ,,Klubem Ośmiu”.

Członkowie „Klubu Ośmiu” ze swoją opiekunką, mgr Marzanną Zawadzką- Ciępką

Młodzież przeprowadza liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci na rzecz dzieci objętych wolontariatem i ich rodzin, dzieci z Caritas. Są to akcje  typu: ,,Biały Podkoszulek”, ,, Mikołajki”,  licytacja pisanek i kraszanek organizowana przed świętami Wielkanocnymi, na rzecz Szkolnej Fundacji Młodych Talentów.

Już tradycją stało się, że corocznie wybrani wolontariusze w przebraniu Mikołaja i jego świty rozdają paczki w PSP nr3 w Prudniku ,w Zespole Szkół Specjalnych w Prudniku i Środowiskowej Świetlicy Terapeutycznej w Prudniku.

W tym roku klub podjął współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową w Moszczance w celu organizowania integracyjnych imprez szkolnych np. ,,Mikołajki”, ,,Pierwszy Dzień Wiosny” itp. Natomiast w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Prudniku  uczniowie służą pomocą przy prowadzeniu zajęć wychowawczych. W Zespole Szkół Specjalnych w Prudniku wolontariusze systematycznie, raz lub dwa razy w roku, organizują integralne uroczystości wraz z uczniami tej placówki -spektakle, przedstawienia itp. Niektórzy wolontariusze dodatkowo spotykają się z osadzonymi w prudnickim Areszcie Śledczym i organizują tam wieczory poezji, klub dyskusyjny. Dzieje się to pod opieką ojca Cyryla, który jest kapelanem aresztu.

Klub Ośmiu ściśle współpracuje z  Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 w Prudniku, corocznie uczestniczy w  BALU INTEGTEGRACYJNYM, różnorodnych imprezach sportowych, organizując gry i zabawy z dziećmi.

Wolontariusze zapoczątkowali w szkole cykl sesji popularno- naukowych pod hasłem:
,,GODNE DZIECIŃSTWO TWORZY CZŁOWIEKA” i ,,5 GRUDNIA ŚWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA” z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Prudniku, duchowieństwa, mediów i wielu zaproszonych gości. Efektem sesji były kolejne przedsięwzięcia ,, Dzień na TAK” i ,, Dzień bez AGRESJI”

Niewątpliwym sukcesem było wyróżnienie ,,Klubu Ośmiu” II LO w Prudniku, w VII wojewódzkiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych”. Wolontariusze wraz z opiekunką, zostali zaproszeni na uroczystą Galę XII Ogólnopolskiej Edycji Konkursu ,,Ośmiu wspaniałych” do Wrocławia.

W środowisku lokalnym wolontariusze  II LO zaistnieli jako grupa, która służy pomocą każdemu, kto tego potrzebuje i zachęca innych działań prospoołecznych.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Świat na TAK

W dniach 05.12- 07.12.14r w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja dla opiekunów i wolontariuszy ” Klubów Ośmiu”  pod hasłem ” Jestem człowiekiem… i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Zorganizowała ją  Fundacja ” Świat na Tak” a uczestnikami byli m.in. wolontariusze z „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku w składzie: Zuzanna Bachryj, Oskar Gajewski, Joanna Gwóźdź,  Krzysztof Strzałokowski, Małgorzata Nowak (I LO) i Daniela Nowak (I LO) pod opieką pedagoga szkolnego- Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu ” Klubów Ośmiu” Marzanny Zawadzkiej Ciępki. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu i porozmawiać ze znaną dziennikarką Anną Popek i doradcą prezydenta ds. sportu Kajetanem Broniewskim.

Młodzież i opiekunka grupy przywieźli moc niesamowitych wrażeń i wiele nowych doświadczeń do dalszej pracy wolontarystycznej.

SESJA POPULARNO-NAUKOWA

„WOLONTARIAT JEST TRENDY”

W dniu 09.02.2015 r. w naszej szkole odbyła się sesja popularno-naukowa pod hasłem „Wolontariat jest trendy”. Na to wydarzenie przybyło do nas wielu gości m.in. Posłanka na Sejm RP , Prezes Fundacji „Świat na TAK” pani Joanna Fabisiak, wolontariusze z opiekunami oraz prudnickie władze.

Na stronie prudnickiego Starostwa Powiatowego ukazała się obszerna informacja o sesji popularno – naukowej „Wolontariat jest trendy”, która miała niedawno miejsce w naszej szkole. Zapraszamy do lektury pod adresem linku:

http://www.powiatprudnicki.pl/powiatprudnicki-news-178-wojewodzka_sesja_popularno_naukowa_____%E2%80%9Ewolontariat_jest_trendy%E2%80%9D.html

Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”IMG_0249

W dniu 15 kwietnia 2015r. Joanna Grygiel uczennica kl.IIIa mundurowej, wolontariuszka „Powiatowego Klubu Ośmiu”, pod opieką Marzanny Zawadzkiej- Ciępki,  brała udział w eliminacjach II Etapu Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, które odbyły się w Warszawie. Wyniki będą ogłoszone dopiero w czerwcu podczas  XXI Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Ostródzie. Przedstawiciele naszej szkoły wraz z władzami samorządowymi  będą tam obecni, aby otrzymać sztandar Fundacji „Świat na TAK”.

Przystanek PaT

W niedzielę 17 maja 2015r. uczniowie z grupy PaTPORT w składzie: Konrad Gajewski, Zuzanna Bachryj, Oskar Gajewski, Tomasz Sawicki, Anna Mazurek, Ewelina Zacka, Joanna Grygiel  pod opieką pedagoga szkolnego Marzanny Zawadzkiej- Ciępki brali udział  w II Regionalnego Opolskiego Przystanku PaT w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie imprezy uczestniczyli w ciekawych warsztatach: wokalno-instrumentalnych poprowadzonych przez Roberta Osama  (na co dzień możemy go oglądać w telewizyjnym programie „Jaka to melodia?”), samoobrony pod kierunkiem Tomasz Zarzycki (Instruktora Taktyki i Techniki Interwencji Policyjnych, Specjalista Ochrony Osób) oraz japońskich sztukach walki –karate Sei Budokai“, które prowadził Adam Bizoń (Posiada 1 Dan. Dwukrotny wice- mistrz Niemiec i Litwy. Uczestnik Mistrzostw Świata Kudo 2005 Tokyo. Mistrz Polski w zawodach bjj. Instruktor sportu i rekreacji ruchowej). Galę Finałową rozpoczęła utworem muzycznym Ania Mazurek z kl.1TE, było to ogromne wyróżnienie. Następnie insp. Grzegorz Jach Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji bezpieczeństwa uroczyście ogłosił utworzenie trzech prudnickich PaTPORTÓW, które tworzą  Grupę PaT Powiatu Prudnik, a na koordynatora powołał p. Marzannę Zawadzką- Ciępkę. Dostaliśmy zaproszenie na X Jubileuszowy Ogólnopolski Przystanek PaT, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Już nie możemy się doczekać….

VIII Opolski Plener Wolontariuszy

Uczniowie „Powiatowego Klubu Ośmiu” wzięli udział w VIII Opolskim Plenerze Wolontariuszy 1 czerwca 2015 r. w Bogdańczowiceach k/Kluczborka. Podczas spotkania zaprezentowali swoją działalność i uczestniczyli w warsztatach hipoterapii.

Finał Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu ,,Ośmiu Wspaniałych”

Finał Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu ,,Ośmiu Wspaniałych”, w tym roku odbył się w Ostródzie w dniach 12-14 czerwca 2015 r., a organizatorami byli Starosta Ostródzki i Fundacja „ Świat na Tak”.
Trzech wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu ” przy ZSR w Prudniku- Joanna Grygiel (laureatka w lokalnej edycji konkursu), Anna Gurgul ( wyróżnienie lokalnej edycji konkursu) w i Oskar Gajewski oraz wolontariuszka Pola Blak ( wyróżnienie lokalnej edycji konkursu) z PG nr 1 w Prudniku pod opieką p. Marzanny Zawadzkiej Ciępki mieli okazję brać udział w tych uroczystościach. Wyjątkowo tym razem wolontariuszom towarzyszyły władze samorządowe; wicestarosta Krzysztof Barwieniec oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, którzy zorganizowali nam komfortowy transport i zapewnili sfinansowanie pobytu.

10 Jubileuszowy Ogólnopolski Przystanek PaT na Stadionie Narodowym w Warszawie

W dniach 23- 24.06.2015r. wolontariusze z grupy PaTPORT z naszej szkoły   w składzie: Konrad Gajewski- kapitan, Zuzanna Bachryj, Dominika Mandziej, Oskar Gajewski, Joanna Jedlickova, Tomasz Sawicki, Anna Mazurek, Daria Kostka, Andrea Pietruszka   pod opieką koordynatora Marzanny Zawadzkiej- Ciępki brali udział w  10 Jubileuszowym Ogólnopolskim Przystanku PaT na Stadionie Narodowym    w Warszawie.

Przed rozpoczęciem gali finałowej, uczniowie z klas mundurowych,zostali zaproszeni na  spotkanie Ministrem Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską oraz Komendantem Głównym Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim.

Szef akcji insp. Grzegorz Jach rozpoczął  10 Ogólnopolski Przystanek  PaT, w którym wzięło udział 11 tys. osób. Podczas jubileuszowej gali  PaT odbyły się występy zespołów muzycznych, prezentacje artystyczne przygotowane przez młodzież, rozmowy z ekspertami m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, spotkanie z gwiazdami sportu m.in. Zbigniewem Bródką  i sceny Piotrem Polkiem, a także spektakl laserowo-multimedialny. Muzyczną noc po gali  rozpoczął koncertem Grzegorz Hyży. Kolejny dzień to uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Patosfera na Placu Zamkowym.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Gala PAT

W dniach 17-18 października 2015 roku  w Bydgoszczy odbył się Pierwszy Ogólnopolski ZLOT PaTPORÓW, połączony ze szkoleniem Ogólnopolskiego Zespołu Liderów PaT. Nasz PaTPORT reprezentował Szymon Adamów wolontariusz i uczeń klasy pierwszej mundurowej  II LO ZSR w Prudniku. Program PaT Komendy Głównej Policji proponuje działania profilaktyczno-edukacyjne adresowane do młodzieży szkolnej. ZLOT PaTPORTÓW dokładnie wpisał się w tę koncepcję i w kampanię MSW „Dopalacze kradną życie”

Podczas uroczystej Gali Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska osobiście wręczyła oficjalną nominację liderską  m.in Szymonowi Adamów, który został LIDEREM Grupy PaT Powiatu Prudnik.

Natomiast na początku października Pani pedagog szkolny Marzanna Zawadzka- Ciępka  została certyfikowanym Ekspertem programu PaT Mianowanie wręczyła jej Sekretarz Stan Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Minister Urszula Augustyn oraz  generał Władysław Padło – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji.

PaTPORT-owe Andrzejki 2015

Dnia 27 listopada 2015 roku odbyły się PaTPORT-owe Andrzejki w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.  Przygotowane zostały przez eksperta PaT-u Marzannę Zawadzką-Ciępkę wraz z profesjonalnymi instruktorami w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” . Impreza zostala zorganizowana po to, aby wszyscy wolontariusze  z grupy PaT- ZSR, ZSO nr1,  i sympatycy CKZi U zapoznali się, zintegrowali i miło spędzili czas.

Andrzejki rozpoczęły się o godzinie 15:00.  Na początku każdy wybierał warsztaty, w których będzie uczestniczyć, a do wyboru były: aerobik (instruktor Elżbieta Pajor-Hajdecka, nauczyciel – ZSR), pantomima (instruktor Anna Gaunar-nauczyciel, Aleksandra Grochowska pedagog szkolny -ZSO nr1), fotografia (instruktor Małgorzata Weigt bibliotekarka- CKZiU), gastronomia (instruktor Rafał Batko nauczyciel -ZSR).  Tam  realizowaliśmy swoje pomysły i umiejętności przygotowując wspólne prace do  zaplanowanej prezentacji.

O godzinie 17:30 każda z grup prezentowała na  sali gimnastycznej  efekty swojej pracy i zatańczyliśmy  belgijkę. Kolejnym elementem naszej integralnej zabawy było karaoke, które wszystkich poderwało do tańca.

Warto  jest organizować takie spotkania, dzięki którym możemy się lepiej poznać  oraz promować życie wolnego od uzależnień i przemocy w myśl idei PaT-u.

Za naszą pracę

mikołaj

Miłe podziękowania od personelu świetlicy środowiskowej

W dniu Świętego Mikołaja wolontariusze z klas  mundurowych „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku zrobili nam dużą niespodziankę… Do naszej świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „ Dąbrówka” zawitał Mikołaj,  a towarzyszyły mu dwie śnieżynki. Goście zostali przywitani przez dzieci i rodziców piosenkami i fanfarami na cześć Świętego Mikołaja. Każde dziecko zostało wywołane przez Świętego Mikołaja i przekonywało go, że zasługuje na prezent. Były więc wiersze, śpiewy i pląsy. Następnie usiedliśmy do wspólnego poczęstunki z ciepłą herbatką i ciasteczkami.

Dziękujemy  Wolontariuszom Klubu Ośmiu m.in. Amandzie Szeląg, Joannie Jedlickovej   i Tomaszowi Sawickiemu wraz z  opiekunem mgr Marzanną Zawadzką–Ciępką za zorganizowanie paczek ze słodyczami oraz  urządzenie radosnych Mikołajek dla dzieciom uczęszczającym do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Dąbrówka” w Prudniku.

„To dzięki Waszej dobrej woli ten dzień był dla nas naprawdę wyjątkowy.”

Wych. Anna Dudzińska

Dzień na TAK

„Powiatowy Klub Ośmiu” zorganizował w poniedziałek 11 kwietnia 2016 „Dzień na TAK” czyli dzień życzliwości, serdeczności, uprzejmości i wzajemnego szacunku. Uczniom, którzy uszanują idee wolontariatu zostały wręczone niebieskie serduszka. Był to też znak dla nauczycieli do nieodpytywania. Na apelu członkowie klubu zaprezentowali happening o ciekawym przesłaniu wzywającym do opuszczenia stoliczka z komputerem i wzięcia się do zmieniania świata na „TAK”, czyli do życzliwości, pomocy innym, dostrzegania ich potrzeb. Na apelu aktywnym członom klubu wyróżnienia wręczali: wicestarosta Krzysztof Barwieniec i naczelnik Wydziału Oświaty Anna Wojtczak.

Zryw wolnych serc

W ramach OGÓLNOPOLSKIEGO GŁOSU PROFILAKTYKI, projektu PaT Komendy Głównej Policji, 1 czerwca 2016 roku wolontariusze z PaTPORTU wraz z kordynatorem Marzanną Zawadzką- Ciępka współorganizowali „ZRYW WOLNYCH SERC” .

Projekt unijny  we współpracy z Czechami

Bez tytułu

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku we współpracy ze Średnią Szkołą Rolniczą i Usługową z Město Albrechtice realizuje projekt „Wolontariat – razem możemy więcej” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000205 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków Budżetu Państwa. „Przekraczamy granice”.

Projekt ma na celu zwiększenia zainteresowania młodzieży oraz instytucji oświatowych -nauczycieli, a także samorządowców ideą wolontariatu na pograniczu polsko-czeskim oraz szerzenie wiedzy i praktyki w tym zakresie. Wolontariat i pomaganie związane są z potrzebą człowieka niezależnie od miejsca zamieszkania i języka w jakim się porozumiewa. Udział w projekcie wpłynie na rozwiązanie wspólnego problemu jakim jest odizolowanie młodzieży, życie w świecie wirtualnym – komórek, komputerów i gier oraz obojętności na potrzeby innych ludzi. W Zespole Szkół Rolniczych istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej,  pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących, którą pragniemy przekazać i zaszczepić w środowisku młodzieży u partnera w Średniej Szkole Rolniczej i Usługowej w Město Albrechtice. Zaszczepienie pozytywnych zachowań młodzieży w tym zakresie oraz współpracę na rzecz społeczności lokalnej na pograniczu polsko-czeskim. W ramach projektu będzie szerzona i promowana idea wolontariatu na pograniczu polsko-czeskim jako skuteczna metoda wychowawcza przeciwdziałania przemocy w szkołach i w środowiskach lokalnych oraz sposobu pożytecznego spędzania czasu. Celem jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą szkolną, nauczycielami i samorządowcami oraz włączenie młodzieży partnera projektu w działalność wolontarystyczną, upatrując w niej wartościowy element procesu wychowania i edukacji. W tym celu zorganizowana zostanie gala wolontariatu w ramach, której zaproszona zostanie młodzież z Polski, Czech i Ukrainy, która wspólnie będzie uczyć się, zwiedzać i bawić. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty, w celu wykorzystania nabytej wiedzy podczas gali. Warsztaty i wizyty – będą formą sprawdzenia się młodzieży z obu szkół partnerskich w praktyce poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym i słabszym. Dlatego też na miejsca ich przeprowadzenia wybrano Środowiskowy Dom Samopomocy jak również świetlice opiekuńczo-wychowawczą w Prudniku.

Projekt obejmuje następujące działania:

  1. Gra uliczna – wspólna zabawa polegająca na odnalezieniu miejsc łączących partnerów (np. Wieża Woka) położonych na terenie Prudnika
  2. Organizacja wycieczki – wspólny wyjazd i zwiedzanie pogranicza polsko-czeskiego
  3. Organizacja gali wolontariatu – przedstawienie podstaw wolontariatu oraz wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy
  4. Wydanie publikacji – komiksu ukazującego wątki historii naszego regionu (Euroregion Pradziad, Powiat Prudnicki)
  5. Organizacja zajęć warsztatowych i wyjazdów studyjnych zarówno po stronie partnera czeskiego jak i po polskiej stronie granicy

Całkowita wartość projektu – 83 622,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –71 078, 70 zł, dofinansowanie ze środków budżet państwa – 4 181,10 zł, wkład własny – 8 362,20

Czołowa wolontariuszka ZSR uhonorowana

W dniach 17-19 czerwca 2016 r. w Prudniku odbył  XXII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Podczas Gali Finałowej zaprezentowana została ÓSEMKA LAUREATÓW wśród, których znalazła się  absolwentka naszej szkoły, wolontariuszka „Powiatowego Klubu Ośmiu” ANNA GURGUL, wolontariuszka „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Otrzymała tytuł „WSPANIAŁEJ POLSKI”.

Osoba o wielkim sercu, skromna, miła, ciepła. Prowadzi stały wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie podopiecznym poświęca wiele czasu i zrozumienia organizując im bale integracyjne i Walentynki.Współtworzyła „Dzień na TAK” , „Wigilię Polską” dla mieszkańców miasta.
Przeprowadzała liczne akcje charytatywne typu: ”Prezent od Mikołaja”, ”Znicz”, „Świąteczna Paczka”- dla Ukrainy, „Dar Serca” itp. Z jej inicjatywy odbyła się akcja „Pusta Miska” zbiórka karmy, misek dla psów i kotów.
Podczas uroczystości reprezentowała Poczet Sztandarowy Związku Kombatantów. Jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej uczestnicząc w akcjach ratowniczych. Życie ludzkie ma dla niej ogromną wartość, a jej motto to „JEŚLI MOŻESZ, USZCZĘŚLIWIAJ INNYCH”.

Rok szkolny 2016/2017

Róża Pogranicza

26 września Pani  Marzanna Zawadzka- Ciępka, opiekunka szkolnego zespołu wolontariuszy, otrzymała  „Różę Pogranicza”  nagrodę ustanowioną przez Samorząd Powiatu Prudnickiego i przyznawaną przez Kapitułę Róży powołaną przez Starostę Prudnickiego. Honorowa statuetka została przyznana  w uznaniu za aktywną,  wieloletnią działalność społeczną na pograniczu .

Nasza  pani pedagog dołączyła do grona osób szczególnie zasłużonych  dla ziemi prudnickiej.

Andrzejki prudnickiej grupy PaT

Dnia 25 listopada br. w sali gimnastycznej II LO im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku odbyły się po raz drugi ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT zorganizowane przez PaTPORT Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Zajęcia PaTPORTU prowadzone są metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej i koordynowane przez Eksperta PaT-u Marzannę Zawadzką-Ciępkę w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze z PaTPORT-ów szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku oraz Zespołu Szkół w Głogówku. Zaproszono ich do wzięcia udziału w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej (instruktor Szymon Kułakowski z Fundacji Ekologicznej Arka), plastycznej (instruktor Agata Wilczek plastyk Prudnickiego Ośrodka Kultury), gastronomicznej (instruktor Agnieszka Światłowska nauczyciel przedmiotów gastronomicznych), fotograficznej (instruktor Bogusław Zator redaktor Gazety Prudnik 24), dziennikarskiej (instruktor Jan Poniatyszyn redaktor Radia Opole), tanecznej (Aleksandra Hindera właścicielka Szkoły Tańca „ADAMANT”), samoobrony (instruktor Artur Buczek nauczyciel przedmiotu samoobrona).

Andrzejki rozpoczęły się od rana na wzór „Przystanków PaT”, gdzie na początku wolontariusze wybierali warsztaty, w których chcieli uczestniczyć realizując swoje pomysły  i umiejętności. O godzinie 1500 rozpoczęła się Uroczysta Gala, którą zaszczycili zaproszeni goście: Wicestarosta Krzysztof Barwieniec, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku Anna Wojtczak, Komendant Komisariatu Policji w Głogówku kom. Mariusz Bednarski, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku asp. sztab. Janusz Bojkowski oraz funkcjonariusze Zespołu   ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii: podkom. Katarzyna Żegleń i mł. asp. Tomasz Kukułka.

Początek Gali zainaugurowano wykonaniem hymnu PaT-u „Nie wracamy jeszcze na Ziemię” Jarosława Chojnackiego w wykonaniu  Małgorzaty Majewskiej uczennicy klasy gastronomicznej ZSR. Następnie każda z grup, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów przystąpiła   do przedstawienia  efektów swojej pracy. Na początku wystąpiła grupa gastronomiczna, która podczas degustacji częstowała wszystkich własnoręcznie wykonanymi wyrobami w postaci wykwintnych, niespotykanych, wybornych naleśników w wersji na słodko i słono.

Następnie grupa taneczna zaprezentowała egzotyczną salsę, która wprawiła widzów   w energetyzujący nastrój. Z kolei spektakl alternatywny wywarł niesamowite wrażenie przedstawiając możliwości wykorzystania odpadów w świecie artystycznym. Kolejny warsztat, który wszystkich oczarował, to wystawa wykonanych prac plastycznych techniką enkaustyki – malowanie ciepłym woskiem oraz monotypii – odbitki ze szklanej matrycy. Na zakończenie zaprezentowały się dwa warsztaty: fotograficzny i dziennikarski, które stworzyły oprawę medialną przedsięwzięcia. W trakcie poszczególnych prezentacji uczennice Oliwia Łukaszewicz  i Małgorzata Majewska umilały czas utworami muzycznymi.

Po podsumowaniu rezultatów pracy warsztatowej, zaproszono uczestników do wspólnej zabawy rozpoczętej tradycyjnie „Belgijką”, której towarzyszyło wiele atrakcji.

Prezentowane warsztaty, to bardzo dobre rozwiązanie dla szkół ponadgimnazjalnych  w zachęcaniu uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. W każdej szkole może powstać PaTPORT, którego działalność wpisze się w Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły oraz upowszechnianie idei wolontariatu. Najbardziej istotne dla wszystkich PaTPORT-ów jest promowanie przez młodzież spędzania wolnego czasu bez przemocy i uzależnień. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać na rzecz drugiego człowieka.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu Starostwa Powiatowego   w Prudniku i Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pn. „Życie pełne BLASKU”, dofinansowanego ze środków Rządowego  programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Mikołajki w schronisku „Dąbrówka

Już kolejny raz Konrad Gajewski, Zuzanna Bachryj, Natalia Piechota, Oliwia Szczepanik i Katarzyna Gierot wraz z opiekunem – mgr Marzanną Zawadzką–Ciępka urządzili  dzieciom uczęszczającym do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej działającej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku przepiękne Mikołajki, za co otrzymali przepiękne podziękowania ze świetlicy

Kolejna „Wigilia Polska”

Dzięki „Powiatowemu Klubowi Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku już po raz trzeci w piątek 9 grudnia br. zapanował pod prudnickim ratuszem świąteczny nastrój, który przy ogromnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Prudniku zorganizował „WIGILIĘ  POLSKĄ” dla mieszkańców. Podczas Wigilii serwowane były bezpłatne posiłki w  formie: zupy grzybowej z makaronem, ryby po „grecku” i barszczu czerwonego przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych ZSR pod kierunkiem Joanny Grzegockiej i Agnieszki Chudy oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku pod kierunkiem Angeliki Sadowskiej. Zdaniem mieszkańców poczęstunek był bardzo smaczny i podany   w solidnych porcjach  w atmosferze wzajemnego szacunku i elegancji. Przy stolikach można było spotkać osoby w każdym wieku, była to wspaniała integracja wielopokoleniowa. Natomiast wolontariusze zapoczątkowali stałą współpracę z wychowankami SOSW   w Prudniku.

Ponadto „Powiatowy Klub Ośmiu”, w którym działają wolontariusze z ZSR w Prudniku pod opieką Marzanny Zawadzkiej-Ciępki oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku pod opieką Aleksandry Grochowskiej zadbał o tradycyjną oprawę świąteczną w postaci: szopki, kolęd i składania życzeń przechodniom dzieląc się chlebem i życząc… „Dzielimy się chlebem zamiast opłatkiem, oby nikomu go w kolejnym roku jego nie zabrakło”.  Wolontariusze rozprowadzali własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne, z których dochód ze sprzedaży przeznaczą na działalność klubu.

„WIGILIA POLSKA”, zainicjowana przez Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” Marzannę Zawadzką-Ciępkę, wpisała się w kalendarz imprez  miasta. Można uznać, że była zaczynem do zorganizowania po raz pierwszy w tym roku „Jarmarku Bożonarodzeniowego”, który wspaniale kontynuował atmosferę świąteczną przy koncercie dzieci i młodzieży z Prudnickiego Ośrodka Kultury. Zdecydowanie młodość królowała na rynku miasta i mobilizowała wszystkich do wzajemnej życzliwości, serdeczności  i potrzeby pomocy innym przed świętami.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Życie pełne BLASKU”, dofinansowanego ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowanego z ramienia Starostwa Powiatowego przez Naczelnika Wydziału Oświaty  i Zdrowia Annę Wojtczak, której wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” składają  serdeczne podziękowania. Za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia wolontariusze składają również gorące podziękowania Pani Małgorzacie Halek-Malinowskiej Kierownikowi Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz Panu Ryszardowi Grajkowi Dyrektorowi POK w Prudniku.

Obchody Światowego Dnia Wolontariatu w Warszawie

W dniach 01.12 – 03.12.16r. grupa wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu”  w składzie: Elena Josef, Natalia Piechota, Karolina Kuczman ( ucz. ZSR)  Martika Miczulska, Monika Mazur (ucz. ZSO nr1)  pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki gościła   w Warszawie. Celem pobytu była  Ogólnopolska Konferencja na temat „Trudności w pracy wolontariusza” zorganizowana przez Fundację „Świat na TAK” w Warszawie.

Pierwszego dnia pobytu w Warszawie zwiedzałyśmy Muzeum Żydowskie „Polin”, które przybliżyło nam kulturę i zwyczaje  semickiego narodu. Kolejnym punktem programu był spacer po Starym Mieście, gdzie zachwyciła nas architektura zabytków. Następnie przejechałyśmy do miejsca  zakwaterowania, gdzie po kolacji wolontariusze „Klubów Ośmiu” z całej Polski,  zaprezentowały swoje dotychczasowe dokonania poprzez prezentacje multimedialne. Wśród nich także my ukazałyśmy swoje liczne osiągnięcia w swojej wieloletniej działalności. Później okazało się, że największe wrażenie wywarła projekcja etiudy filmowej z XXII Edycji Finału Ogólnopolskiego  Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” organizowanej w naszym mieście.  Wieczorem odbyły się zajęcia integracyjne w formie zabawy tanecznej  w różnorodnych  układach choreograficznych  poprowadzonym przez profesjonalnego wodzireja Rafała Folwarskiego.

Kolejny  dzień rozpoczął się  wykładem inauguracyjnym, który zainicjowała Prezes Fundacji „Świat na TAK” Pani Joanna Fabisiak, po którym nastąpiła ceremonia wręczania certyfikatów „SZKOŁA PRZYJAZNA WOLONTARIATOWI”  i podziękowań dla opiekunów „Klubów Ośmiu”. Byliśmy dumni, że ZSR w Prudniku dostąpił tego zaszczytu wraz z naszym opiekunem. Następnie po tej uroczystości odbył się wykład pod kierunkiem Bożeny Wścisły- Kandybowicz-Prezesa Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Niepełnosprawnych, która opowiedziała historię swojego niepełnosprawnego, nieżyjącego już syna w kontekście życia i śmierci, było to bardzo wzruszające przeżycie. Kolejnym tematem wykładu wygłoszonego przez prof. APS dr. hab Grzegorz Pyszczek była „Motywacja w pracy wolontariusza”.  Po nim  przybyła do nas  prof. Alicja Chybicka – lekarz medycyny, Poseł na Sejm RP. Jako pediatra- onkolog przekazała nam wiele cennych wskazówek do pracy wolontarystycznej z chorymi dziećmi,  podkreślając  potrzebę pomocy cierpiącym  w życiu szpitalnym.

Wszystkie  treści zawarte w wykładach udowodniły nam na ile  bezcenna jest nasza  działalność wolontarystyczna  oraz ukazały nam  sposoby  przezwyciężania przeciwności związanych z jej wykonywaniem. Posumowaniem części teoretycznej był pokaz pierwszej pomocy prowadzony przez wykwalifikowanego ratownika służb medycznych.

Natomiast po obiedzie miałyśmy okazję obejrzeć dramę pod tytułem „Żyć nie umierać”    w wykonaniu pracowników Fundacji i wolontariuszy. Przedstawienie niosło za sobą głębokie przesłanie; promowało życie wolne od uzależnień i wszelkich pokus , jako że młody człowiek bez nałogów to człowiek wolny, mogący realizować swoje pasje i marzenia. Po tym wydarzeniu  odbyły się warsztaty, które poprowadzili byli wolontariusze  Fundacji „Świat na TAK”- laureaci Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”- Katarzyna Malczyk, Jarosław Jóźwiak, Andrzej Radwański, Daniel Pieniek. Temat przewodni warsztatów brzmiał „Co dała mi praca w Klubie Ośmiu?”. Podczas zajęć wymienialiśmy się doświadczeniami, a nasi starsi koledzy udzielali nam wielu przydatnych rad dotyczących tej szlachetnej działalności, która miała ogromny wpływ na ich dorosłe życie i podejmowane stanowiska, jakie obecnie zajmują w różnych instytucjach, korporacjach.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wieczorem zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe poprowadzone przez „laureata wspaniałych”  ks. Bogusława Jankowskiego  wraz koncertem kolęd wykonanym przez wszystkich wolontariuszy .

W ostatnim dniu  podsumowującym  było spotkanie warsztatowe dla opiekunów, którego celem było omówienie ankiet i sformułowanie wniosków do pracy na temat „Trudności  w pracy wolontariusza”, a  prowadzone zostało przez naszego koordynatora wolontariatu Marzannę Zawadzką-Ciępkę.

Dzięki temu wyjazdowi zdobyliśmy nowe doświadczenia, przyjaźnie oraz  pogłębiłyśmy swoją wiedzę z dziedziny zarówno historycznej jak i pedagogiczno-psychologicznej, która  z pewnością pomoże nam w dalszej wolontarystycznej pracy.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Życie pełne BLASKU” dofinansowanego ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna   i przyjazna szkoła”.

III gala lokalnej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH”

Dnia 7 marca bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyła się III Prudnicka Edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs inicjowany jest przez Fundację „Świat na TAK” z siedzibą w Warszawie. Jego celem jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań i działań młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Wspaniali to wolontariusze, którzy budują humanitarny świat i stanowią wzór do naśladowania. Praca na rzecz innym nie jest obca prudnickiej młodzieży.

Dnia 27 marca 2017 r. w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie III Prudnickiej Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 

Najważniejszą częścią uroczystości było ogłoszenie przez Wicestarostę Krzysztofa Barwieńca wyników przeprowadzonego konkursu na szczeblu lokalnym. Jury po wnikliwej analizie wyłoniło OŚMIU WSPANIAŁYCH, z tego jeden otrzymał miano laureata i siedmiu wyróżniono.

Tytuł laureata i „Złotą Ósemkę” otrzymała KAROLINA KUCZMAN uczennica drugiej klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

Wyróżnienie i „Srebrną Ósemkę” uzyskała m.in. uczennica ZSR, Sara Mazur. 

KAROLINA KUCZMAN jest gospodarzem „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku. Pracuje w stałym wolontariacie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku. W swojej pracy wolontarystycznej podejmuje wiele akcji charytatywnych. Z racji wyboru klasy mundurowej w czasie Obchodów Świąt Narodowych była oddelegowana do pocztów sztandarowych Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Inwalidów Wojennych RP w Prudniku. Uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach, warsztatach oraz konferencjach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Dwukrotnie kierowała organizacją ,,WIGILII POLSKIEJ” na rynku miasta dla mieszkańców Prudnika. Karolina prym wiodła w koordynowaniu ogromnego przedsięwzięcia, jakim był XXII Finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego mieliśmy zaszczyt być gospodarzami. Służyła pomocą podczas „Światowych Dni Młodzieży” sprawowała opiekę nad grupą z dalekiej Panamy. Działa w PaTPOR-cie i jest członkiem kapitanatu. Propaguje wśród koleżanek i kolegów modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. Uważa, że ma jeszcze wiele do zrobienia, a wolontariat stał się jej dewizą życiową.

Karolina jednocześnie została Finalistką Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i weźmie udział w II etapie szczebla ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Fundację „Świat na Tak”. W pracach jury weźmie udział Marzanna Zawadzka-Ciępka, Wojewódzka Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”, a zarazem opiekun „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku.

Karolina reprezentowała nas też w finale konkursu w czerwcu 2017 w Gdyni, gdzie uzyskała wyróżnienie.

„Dzień na TAK” 2017

Wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” pod opieką Marzanny Zawadzkiej – Ciępki 1 czerwca zorganizowali  „Dzień na TAK” czyli dzień życzliwości, serdeczności, uprzejmości, elegancji   i wzajemnego  szacunku. Symbolem tego były niebieskie serduszka wręczone każdemu uczniowi oraz wywieszone hasła życzliwości  na drzwiach w naszej szkole. Ponadto  w tym dniu brali oni udział  w imprezie „Pokaz Talentów” zorganizowanej w ZSO nr1  w Prudniku. Swoje talenty zaprezentowali: wolontariusze z klas mundurowej w „Musztrze poradnej”, a także Elena Josef, Bernadeta Mielnik, Michał Krzyżak pokazali swój kunszt  kulinarny w postaci potrawy „Kasza jaglana z owocami”. Natomiast wolontariuszki  mażoretki z zespołu „LOCA”  Marcelina Marczak i  Jasmine Thomalla przedstawiły sztukę tańca połączoną ze zręcznością, a Małgorzata Majewska i Oliwia Łukaszewicz dały popis wokalny. Była to ponowna okazja do integracji klubu.

Więcej fotografii w „Naszej galerii” na stronie głównej.

Rok szkolny 2017/2018

Godność człowieka, a niepełnosprawność

W dniach 17–19.11.2017r. grupa wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku w składzie: Weronika Ławicka (ZSR w Prudniku), Gabriela Świtalska (ZSO nr1 w Prudniku), Filip Stoklossa (ZS w Głogówku)pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej – Ciępki gościła w Warszawie. Celem pobytu był udział w ogólnopolskiej konferencji na temat „Godność człowieka, a niepełnosprawność”, zorganizowanej przez Fundację „Świat na TAK” w Warszawie.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Szkolna akcja „Prezent od Mikołaja”

30 listopada 2017 szkolny wolontariat w ramach akcji „Prezent od Mikołaja” zorganizował w ZSR zbiórkę pieniędzy na paczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Zebrano kwotę 312 zł 87 gr., która pozwoli przemienić się ochotnikom w dobrego św. Mikołaja.

Prudnickie Andrzejki PaTPORT

Dnia 28 listopada 2017 już po raz trzeci odbyły się „ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT” zorganizowane przez PaTPORT naszej szkoły.  W wydarzeniu brali wolontariusze z PaTPORT-ów prudnickich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół w Głogówku. Zostali oni zaproszeni do wzięcia udziału w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej (instruktor Szymon Kułakowski z Fundacji Ekologicznej Arka), plastycznej (instruktor Agata Wilczek, plastyk Prudnickiego Ośrodka Kultury), gastronomicznej (instruktor Agnieszka Światłowska, Andrzej Chruściel nauczyciel przedmiotów gastronomicznych), fotograficznej (instruktor Marek Doskocz, właściciel Studia EMKA), tanecznej (Aleksandra Hindera, właścicielka Szkoły Tańca „ADAMANT”), samoobrony (instruktor Artur Buczek, nauczyciel przedmiotu samoobrona) i musztry     (instruktor Krzysztof Kopczyński, major Straży Granicznej). Była to świetna okazja do zintegrowania wolontariuszy PaTPORT-ów szkół ponadgimnazjalnych.

Na Gali Andrzejek odbyło się podsumowanie konkursu „Młodzi przeciwko wykluczeniem społecznym”, gdzie nasza uczennica, PATRYCJA ROSKOSZ, otrzymała wyróżnienie w kategorii „Myślenie słowem”. Serdecznie gratulujemy

Św. Mikołaj i śnieżynki

W dniu 1 grudnia wolontariusze  „Powiatowego Klubu Ośmiu” w roli Św.Mikołaja i śnieżynek  pod opieką Marzanny Zawadzkiej- Ciępki obsługiwali XI Turniej Ekologiczno- Mikołajkowy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Moszczance.

Podziękowania za pracę wolontariuszy

„Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom „Powiatowego Klubu Ośmiu” oraz społeczności szkolnej za zorganizowanie paczek mikołajkowych. Szczególnie pragniemy podziękować Kacprowi Demkowiczowi, Julii Bojanowskiej, Agnieszce Jędrzejak i opiekunowi mgr Marzannie Zawadzkiej–Ciępka za przepiękne Mikołajki zorganizowane dzieciom uczęszczającym do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej działającej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dabrówka” w Prudniku.

Wszystkie dzieci Mikołaja kochają

Wszystkie dzieci na Niego czekają.

Moc prezentów każdemu przyniesie,

Każe dziecko z prezentów się cieszy….”

Tak śpiewały dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Dąbrówka” w Prudniku w oczekiwaniu na spotkanie ze świętym Mikołajem.

 Wizyta świętego Mikołaja w naszej świetlicy, to jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci dni  w roku. Przygotowują się do niego  starannie. Każde dziecko przygotowuje piosenkę, wiersz lub popis sprawności manualnych, które będzie mogło zaprezentować przed tak wyjątkową osobą. Święty Mikołaj wraz z dwiema śnieżynkami nie zawiódł  dzieci i przybył punktualnie. Gość z Dalekiej Północy wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach wychowanków. Cała sala powitała Go głośnymi oklaskami. Dzieci dzielnie zaśpiewały przygotowaną piosenkę, rozmawiały z Mikołajem, opowiadały o zabawach w świetlicy i oczywiście chwaliły się, że są bardzo grzeczne. Mikołaj wręczył każdemu wspaniały prezent, życzył wszystkim zdrowych i radych świąt Bożego Narodzenia. Obiecał, że powróci do nas za rok.

Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspaniałą pamiątką tego spotkania”

Wigilia polska

W dniu 20 grudnia wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku, przy ogromnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Prudniku, tradycyjnie po raz czwarty zorganizowali na prudnickim Rynku „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców, podczas której były serwowane bezpłatne ciepłe posiłki przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych ZSR pod kierunkiem Agnieszki Światłowskiej-Flak i Andrzeja Chruściela oraz uczniów SOSW w Prudniku pod kierunkiem Anny Giżyckiej.
Przy stolikach można było spotkać osoby w każdym wieku, była to wspaniała integracja pokoleniowa i społeczna. Zdaniem mieszkańców poczęstunek był bardzo smaczny i podany w solidnych porcjach w atmosferze wzajemnego szacunku i elegancji.
Ponadto „Powiatowy Klub Ośmiu”, w którym działają wolontariusze z ZSR w Prudniku pod opieką Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku pod opieką Aleksandry Grochowskiej oraz Zespołu Szkół w Głogówku pod opieką Renaty Hamady przy wsparciu „Klubów Ośmiu” z Moszczanki i Łącznika, zadbał o dostojną oprawę świąteczną. W tym roku rozbrzmiewały przepiękne polskie kolędy w wykonaniu chórów: z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku pod kierownictwem Iwony Preusner oraz chór z Zespołu Szkół w Głogówku. Wigilijny nastrój tworzyła tradycyjnie szopka oraz wyjątkowe stroiki własnoręcznie wykonane przez wolontariuszy.
„WIGILIA POLSKA” wpisała się w kalendarz imprez miasta, a świadczyła o tym liczna frekwencja, która przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Młodzież mobilizowała wszystkich do wzajemnej życzliwości, serdeczności i potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi. Świadectwem tego było dzielenie się chlebem i składanie przechodniom symbolicznych życzeń o treści: „Dzielimy się chlebem zamiast opłatkiem, oby nikomu jego nie zabrakło w kolejnym roku”. 
Za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia wolontariusze składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w to wyjątkowe wydarzenie.

Lider Pat-Portu wyróżniony

Na uroczystości pożegnania absolwentów, 27.04.2018 miało miejsce ciekawe wydarzenie. Specjalna nagroda od Komendanta Policji, którą przybyła wręczyć Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku Aspirant Beata Rudzińska miała trafić do Szymona Adamowa, lidera „Prudnickiej Grupy PaT”. Pani Aspirant odczytała list gratulacyjny od Komendanta Policji, podinspektora Krzysztofa Urbana. Szymon był aktywnym uczestnikiem programu realizowanego przez Komendę Główną Policji „Profilaktyka a Ty”. Przyczynił się do organizacji prudnickich obchodów „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”, „Zrywu Wolnych Serc” oraz „PaTPORTOWYCH Andrzejek”. Program artystyczny, który Szymon przygotował wraz ze swoimi kolegami uatrakcyjnił imprezę, ukazał młodzieży alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i promował modę na życie wolne od uzależnień. Te aktywności Szymona zostały wykazane przez Pana Komendanta w liście specjalnym, w którym otrzymał on także życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Niestety, Szymon nie mógł odebrać trofeum, gdyż w tym momencie walczył o nagrodę główną w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wobec tego gratulacje odebrał w POK, gdzie odbywał się konkurs wiedzy pożarniczej. Oto pamiątkowa fotografia z tego wydarzenia.